Tel uit, je winst – een essay over cultureel ondernemerschap en het cultuurbeleid in Nederland

Onder deze link vindt u het pdf bestand. Hieronder leest u een beknopte samenvatting.

Tijdens mijn studie op de Universiteit Utrecht heb ik veel geleerd over cultureel ondernemerschap. Vooral omdat het een opkomend begrip is in de kunstenwereld en weinig ‘artistiekelingen’ kennen of aanspreekt. De zakelijke state of mind heeft zich genesteld in de artistieke wereld met termen als evidence based policy. Dit houdt in dat het bestaansrecht van een kunstproduct verdedigd of verklaard wordt a.d.h.v. bewijs. Vaak wordt er commercieel bewijs bedoelt, wat betekent dat het een winstgevend product moet zijn. Dat een theatervoorstelling bijvoorbeeld kan aantonen dat het onderwerp van hun voorstelling een groot (betalend) publiek zal aanspreken.

Dit soort ‘bewijs’ dient vastgelegd te worden in bijvoorbeeld subsidie aanvragen. Overheidsinstelling of fondsen bepalen dan aan de hand van het geleverde bewijs of het hun investering ‘waard’ is. Waard betekent mijns inziens in deze context: rendabel. De kunsten moeten minder afhankelijk worden van subsidie en meer eigen inkomsten genereren. Een noodzakelijke uitdaging.

In “Tel uit, je winst” beschrijf ik het concept cultureel ondernemerschap en het belangrijkste onderscheid dat daar in gemaakt moet worden: Ondernemen in cultuur of cultuur als ondernemerschap. Artikelen van cultuur econoom Arjo Klamer en directeur van Van Den Ende Foundation Ryclef Rienstra hebben mij daarbij geholpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *